من نمی دونم الان قیمت دلار اومد پاییین چرا قیمت مواد غذایی و کالا ها پایین نیومد


دست هاییی پشت پرده است که خرابکاری کرده جاشو پاک نکرده