اهواز تسلیت عرض می‌کنم برای حادثه دلخراش تروریستی اهواز من چند وقت فعال نبودم معضرت  عرض می شود؟