آهای مسئولین لاریجانی ها فریدون ها بسه هرچی از این کشور مملکت کندین  بستونه چرا از اول انقلاب شما یا وزیر بودید یا عضو کابینه بودید برید کنار بزارید باد بیاد 😂😂😂